ProjectKimmenaede.jpg

Ministerie Lifestyle

Kinderen verdienen een integrale visie op ontwikkelen in een betekenisvolle omgeving. Alle partners in de geografische omgeving van het kind hebben daarbij een rol en zouden moeten samenwerken en afstemmen. Bij voorkeur in een multidisciplinaire organisatie. We zijn in Nederland nog steeds sterk verkokerd en iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief en belang. Om dat te veranderen wil Jos van Kimmenaede altijd de horizontale en verticale dialoog voeren. Alleen op deze wijze is de integrale ontwikkeling van kinderen het best te realiseren.

Kimmenaede Support Voor het Openbaar Onderwijs in de gemeente Midden Drenthe, heeft jos iets anders bedacht. Een nieuw, uitdagend programma: LifeStyle. In dat programma worden leerlingen aangemoedigd, uitgenodigd en uitgedaagd om al hun vaardigheden en talenten in te zetten. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op de cognitieve vakken. Het gaat niet om kennen, maar vooral om kunnen. Niet alleen om moeten, maar vooral ook mogen. Niet alleen om leren, maar vooral ook begrijpen. Om zo te komen tot een individueel talentprofiel voor elke leerling. Niet ten opzichte van de ander maar de eigen talenten ten opzichte van elkaar.

Op school? Ja, op school. Juist op school, want dat is de juiste, veilige, evenwichtige, meest voor de hand liggende leeromgeving. Daar staat het kind centraal. Juist daar moet het kind de kans krijgen om te worden wie het is, want hoe de wereld ook verandert, die eigenschappen blijven. Die neem je de rest van je leven mee. Die kwaliteiten nemen ze je nooit meer af.

Jos van Kimmenaede heeft dat verwoordt in een visienotitie Lifestyle: klik hier voor de notitie.

 

 

 

 

Voor contact: 06 ‐ 50516583